• Proteng – Ochrana automobilov

  Proteng je trvale uzatvorená špeciálna hadička, v ktorej sa nachádza plynové hasivo označované FE-36 a to slúži na ochranu pred požiarom.
  Princíp je postavený na polyamidovej hadičke o priemere 18 mm a dĺžke od 210 - 400 cm (podľa typu vyhotovenia), v ktorej je natlakovaná účinná hasiaca látka FE-36 s presným názvom hexafluórpropán...

  čítaj viac všetky produkty
 • Proteng Bus – Ochrana autobusov a nákladných áut

  Proteng Bus sa líši od aického hasiaceho systému Proteng, tým že hasivo sa nachádza v hasiacom prístroji, na ktorý je napojená detekčná hadička s hasiacou sprchou a rovnako ako hasiaca látka sa používa hasivo FE-36...

  čítaj viac všetky produkty
 • Automatické hasiace systémy – Ochrana uzavretých priestorov

  Automatický systém hasenia FE-36 je systém, ktorý zabezpečí 24 hodinovú ochranu priestorov, kde sa nachádza. Automatický systém hasenia FE-36 sa skladá z tlakovej nádoby s hasivom FE-36, rozvodu hasiva hadičkou Firetrace...

  čítaj viac všetky produkty

Proteng

Proteng
aický hasiaci systém pre osobné automobily, motorky, štvorkolky...


Proteng je trvale uzatvorená špeciálna hadička, v ktorej sa nachádza plynové hasivo označované FE-36,
ktoré slúži na ochranu pred požiarom.

Princíp fungovania:

Princíp je postavený na polyamidovej hadičke o priemere 18 mm a dĺžke od 210 - 400 cm (podľa typu vyhotovenia), v ktorej je natlakovaná účinná hasiaca látka FE-36 s presným názvom hexafluórpropán. Pri normálnej teplote je vďaka tlaku 5 barov v tomto relatívne malom priestore uložených až 500 g hasiva. Pri zahrievaní okolia plameňmi sa tlak pri teplote 100 °C zvyšuje postupne až na 15 barov. Samotné spustenie systému je aktivované teplotou nad 120 °C, kedy zmäknutá polyamidová stena hadičky praskne presne v miestach najväčšieho tepelného namáhania a do priestoru uvoľňuje hasiaci plyn. Ten spoľahlivo a účinne hasí požiar už v zárodku.

Technické parametre:

Váha PROTENG: 770 g
Váha hasiva: 500 g
Materiál hadice: polyamid
Rozmer hadice: 210 cm/dĺžka, 18 mm/priemer
Teplota aktivácie: nad 120°C
Tlak prirodzených pár pri 20°C: 5 bar
Tlak prirodzených pár pri 100°C: 15 bar
Merač tlaku: manometer

Technológia - Plyn FE-36:

Plyn FE-36 sa stáva štandardnou náhradou za Halon1211 a za Halon1301, ktoré sa využívali v motorovom priemysle a v hasiacich prístrojoch. FE-36 má porovnateľný výkon a efektívnosť ako Halon1211. Zároveň je menej toxický a má nulový obsah ozónu. Pri aktivovaní systému PROTENG, sa vpustí plyn a kvapalné kvapôčky FE-36 do priestoru zasiahnutého ohňom. Plyn okamžite zastaví proces spaľovania kombináciou absorpcie tepla a chemickej reakcie. Plyn FE-36 je schválený pre použitie na triedy požiaru A, B a C. V porovnaní s Halonom1211 je plyn FE-36 oveľa menej toxický a dá sa použiť v relatívne malých priestoroch.

Plyn FE-36 sa používa celosvetovo ako ochrana pred ohňom v garážach, v autách a pri motoristických aktivitách. Systém PROTENG s plynom FE-36 ponúka najlepšiu možnosť, ako zabezpečiť motorové vozidlo pred ohňom.

Kde najčastejšie vzniká požiar pri automobiloch:

Porucha alebo skrat v elektroinštalácii, prehriatie motora, porucha nezávislého kúrenia alebo akumulátora, – to sú niektoré z množstva príčin, ktoré môžu v priebehu niekoľkých sekúnd spôsobiť nekontrolovateľný požiar. Najväčšie množstvo požiarov automobilov, motoriek alebo kamiónov vzniká práve v oblasti motorového priestoru.

Montáž:

Pri uzavretí kapoty sa plastový materiál nesmie dotýkať bloku motora alebo iných častí, kde sa teplota pri chode motora zvýši nad 70°C. Jednoznačnou výhodou tohto systému je mimoriadne jednoduchá a flexibilná montáž, kedy si primerane volenými ohybmi môžeme zamaskovať hadicu za rám či pod kapotu. U štvorkoliek a áut je inštalácia ešte jednoduchšia, stačí desať minút a systém je na svojom mieste pripravený zasiahnuť keď to bude najviac treba. V aute je doporučená montáž priamo na spodnú stranu kapoty. U motocykla bez krytov to bude o niečo náročnejšie ale i tak sa dá nájsť spôsob ako vedením pod nádržou a poza rám tento užitočný systém zneviditeľniť.

Upozornenie: Pri otvorení kapoty motora pracujúceho dlhšie ako 20 minút je tlak plynu v hadičke zvýšení na 10-12 barov. Hadička sa nesmie v priebehu nasledujúcich 15min mechanicky narušiť. Tlak kvapalného plynu by mohol pri zásahu očí spôsobiť ich poškodenie. Žiadne iné nebezpečenstvo pri doprave, montáži a manipulácii s výrobkom PROTENG nehrozí.