• Proteng – Ochrana automobilov

  Proteng je trvale uzatvorená špeciálna hadička, v ktorej sa nachádza plynové hasivo označované FE-36 a to slúži na ochranu pred požiarom.
  Princíp je postavený na polyamidovej hadičke o priemere 18 mm a dĺžke od 210 - 400 cm (podľa typu vyhotovenia), v ktorej je natlakovaná účinná hasiaca látka FE-36 s presným názvom hexafluórpropán...

  čítaj viac všetky produkty
 • Proteng Bus – Ochrana autobusov a nákladných áut

  Proteng Bus sa líši od aického hasiaceho systému Proteng, tým že hasivo sa nachádza v hasiacom prístroji, na ktorý je napojená detekčná hadička s hasiacou sprchou a rovnako ako hasiaca látka sa používa hasivo FE-36...

  čítaj viac všetky produkty
 • Automatické hasiace systémy – Ochrana uzavretých priestorov

  Automatický systém hasenia FE-36 je systém, ktorý zabezpečí 24 hodinovú ochranu priestorov, kde sa nachádza. Automatický systém hasenia FE-36 sa skladá z tlakovej nádoby s hasivom FE-36, rozvodu hasiva hadičkou Firetrace...

  čítaj viac všetky produkty

Proteng Bus

Proteng Bus
aický hasiaci systém pre autobusy, trolejbusy, električky, kamióny, vlaky, lode, lietadlá...


Proteng Bus sa líši od aického hasiaceho systému Proteng, tým že hasivo sa nachádza v hasiacom prístroji, na ktorý je napojená detekčná hadička s hasiacou sprchou a rovnako ako hasiaca látka sa používa hasivo FE-36.

Princíp fungovania:

Proteng Bus funguje ako aicky hasiaci systém, ktorý slúži na ochranu dopravných prostriedkov väčších rozmerov, z toho dôvodu, že väčšie dopravné prostriedky majú väčší motorový priestor, tak aj množstvo hasiva musí byť väčšie na uhasenie požiaru. Proteng Bus pracuje v aickom režime na základe detekcie teploty nad 120°C, kedy priestor motora zaplaví hasivo, uhasí požiar a poskytne vodičovi zvukovo-svetelnú informáciu o požiari v motorovom priestore.

Technické parametre:

Hasivo FE-36: 2-4 kg (v závislosti od objemu motorového priestoru)
Teplota aktivácie: nad 120°C
Detekčná hadička: 4-6 m
Pracovný tlak systému: 10 bar (1,0 MPa)

Technológia - Plyn FE-36:

Plyn FE-36 sa stáva štandardnou náhradou za Halon1211 a za Halon1301, ktoré sa využívali v motorovom priemysle a v hasiacich prístrojoch. FE-36 má porovnateľný výkon a efektívnosť ako Halon1211. Zároveň je menej toxický a má nulový obsah ozónu. Pri aktivovaní systému PROTENG, sa vpustí plyn a kvapalné kvapôčky FE-36 do priestoru zasiahnutého ohňom. Plyn okamžite zastaví proces spaľovania kombináciou absorpcie tepla a chemickej reakcie. Plyn FE-36 je schválený pre použitie na triedy požiaru A, B a C. V porovnaní s Halonom1211 je plyn FE-36 oveľa menej toxický a dá sa použiť v relatívne malých priestoroch.

Plyn FE-36 sa používa celosvetovo ako ochrana pred ohňom v garážach, v autách a pri motoristických aktivitách. Systém PROTENG BUS s plynom FE-36 ponúka najlepšiu možnosť, ako zabezpečiť motorové vozidlo pred ohňom.

Kde najčastejšie vzniká požiar pri väčších dopravných prostriedkoch:

Porucha alebo skrat v elektroinštalácii, prehriatie motora, porucha nezávislého kúrenia alebo akumulátora, – to sú niektoré z množstva príčin, ktoré môžu v priebehu niekoľkých sekúnd spôsobiť nekontrolovateľný požiar. Najväčšie množstvo požiarov autobusov, trolejbusov, električiek alebo kamiónov vzniká práve v oblasti motorového priestoru.

Montáž:

Proteng Bus ako aický hasiaci systém montujú do dopravných prostriedkov len kvalifikovaní zamestnanci našej firmy, ide o zložitejší systém a z toho dôvodu tam musí prebehnúť bezchybná montáž.